دانلود جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی

۱۵,۰۰۰ تومان

1 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی با فرمت pdf ودر۱۲۷ صفحه با کیفیت بالا

جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی با فرمت pdf ودر۱۲۷ صفحه

فهرستمطالب
فصل اول: میکروارگانیسمهاي مهم در میکروبیولوژي مواد غذایی
طبقهبندي (Taxonomy ) میکروارگانیسمها
طبقهبندي میکروارگانیسمها براساس منبع انرژي و کربن
کپکهاي غذایی.
خصوصیات فیزیولوژیکی کپکها
تقسیمبندي کپکها
انواع اسپورهاي غیرجنسی
انواع اسپورهاي جنسی.
کپکهاي مهم مواد غذایی
مخمرها
تقسیمبندي مخمرها.
مروري بر عمومیترین جنسهاي مخمرهاي غذایی
باکتريها
منحنی رشد باکتريها (Growth Curve)
مروري بر عمومیترین باکتريهاي غذایی
باکتريهاي مهم دیگر مواد غذایی
پروبیوتیکها(probiotics)
تشکیل اندوسپورها در باکتريها
فصل دوم: خصوصیات درونی و عوامل خارجی مؤثر بر فعالیت باکتريها در مواد غذایی
الف) عوامل درونی.
2) رطوبت
روشهاي غیرقابل دسترس نمودن آب در مواد غذایی براي میکروارگانیسمها
فاکتورهاي مؤثر بر دامنهي awمیکروارگانیسمها
واکنشمتقابل میکروارگانیسمها در برابر کاهش aw
پتانسیل اکسیداسیون/ احیاء (O/R- Eh) 3)
تقسیمبندي میکروارگانیسمها براساس پتانسیل اکسیداسیون- احیاء مورد نیاز
4) میزان ترکیبات مغذي
5) ترکیبات ضدمیکروبی
6) ساختمان بیولوژیکی
تقسیم میکروارگانیسمها در رابطه با درجه حرارت
اثر متقابل میکروارگانیسمها بر روي یکدیگر
اثر غلظت محیط روي میکروارگانیسم
فصل سوم: تعیین میکروارگانیسمها و فراوردههاي آنها در مواد غذایی.
روشهاي کشت میکروبی، میکروسکوپی و نمونهبرداري
فیلترهاي غشایی
شمارش کلنیهاي میکروسکوپی.
بررسی میکروبیولوژي سطوح
نمونهبرداري از هوا
بررسی میکروارگانیسمهاي آسیبدیده
تکنیک کشت پوشش آگار
شمارش و شناسایی ارگانیسمهاي غذایی
تکنیکهاي مدرن جهت تعیین میکروارگانیسمها
فصل چهارم: فساد میکروبی فراوردههاي غذایی مختلف
فاکتورهایی که بر روي رشد میکروارگانیسمها در یک ماده غذایی تأثیرگذار هستند عبارتند از
اثر میکروارگانیسمها بر روي اسیدهاي آلی.
اثر میکروارگانیسمها بر روي اسیدهاي آمینه
اثر میکروارگانیسمها بر روي چربیها
فساد میکروبی سبزیجات و میوهها
میکروارگانیسمهاي متداول جداشده از گوشتها
انواع فساد گوشتها .
اثر تحریک الکتریکی بر روي میکروارگانیسمها در گوشت
نحوه شناسایی فساد در گوشت
فساد گوشتهاي بستهبندي شده در خلأ
گوشت طیور و محصولات دریایی
فساد در گوشت نمکسود و عملآوري شده
فساد گوشت طیور
فساد ماهیها
فساد صدف ماهیها
فساد تخم پرندگان
فساد غلات، آرد و فراوردههاي خمیري
فساد فراوردههاي لبنی
فساد عسل، قندها و آبنباتها
فساد فراوردههاي تخمیري.
فساد آبمیوهها و سبزیجات
فساد فراوردههاي مختلف
فساد غذاهاي کنسروي
فساد غذاهاي کنسروي.
فصل پنجم: نگهداري مواد غذایی با استفاده از ترکیبات شیمیاي
واکنشمتقابل عملآورندهها و سایر فاکتورها
تشکیل نیتروزآمینها
مکانیسم عمل نیتریت
ترکیبات ضدمیکروبی غیرمستقیم
آنتاگونیسم لاکتیکی
سیستم لاکتوپراکسیداز.
عوامل ضدقارچی براي میوهها
اتیلن و پروپیلن اکسیدها
سایر نگهداريهاي شیمیایی
فصل ششم: نگهداري مواد غذایی با استفاده از اشعه
مکانیسم تخریب میکروارگانیسمها توسط اشعه
راداپرتیزاسیون، رادیسیداسیون و رادوریزاسیون مواد غذایی
رادیسیداسیون(Radicidation) –
رادوریزاسیون .(Radurization) –
روشهاي جلوگیري از طعم نامطلوب در مواد غذایی در اثر پرتودهی.
ماهیت مقاومت میکروارگانیسمها در برابر اشعه
فصل هفتم: نگهداري مواد غذایی بااستفاده از دماي پایین و خصوصیات میکروارگانیسمهاي سایکروتروف
سایکروتروفها.
انجماد موادغذایی و اثرات آن
اثرات انجماد
اثرات انجمادزدایی
برخی خصوصیات سایکروتروفها و سایکروفیلها
اثرات دماهاي پایین بر روي مکانیزم فیزیولوژیک میکروبی
2) غشاي سلولی سایکروتروفها محلولها را به کارایی بیشتري منتقل میکند
3) برخی سایکروتروفها سلولهاي بزرگتري تولید میکنند
4) کارایی بیشتر در سنتز تاژك
5) هوادهی بهطور قابل ملاحظهاي رشد سایکروتروفها را تقویت مینماید
فصل هشتم: نگهداري موادغذایی بهوسیلهي حرارت و بررسی خصوصیات میکروارگانیسمهاي ترموفیل..
پاستوریزاسیون
فاکتورهاي مؤثر در مقاومت حرارتی.
میکروارگانیسمها
1) آب.
2) چربی
3) نمکها
4) کربوهیدراتها
pH (5
6) پروتئینها و مواد دیگر
7) تعداد میکروارگانیسمها
8) سن میکروارگانیسمها
9) دماي رشد
10 ) ترکیبات ممانعتکننده
(TDP) Thermal Death Point
value زمان کاهش لگاریتمی
نمودار مرگ حرارتی . (Survivor curve)
برخی خصوصیات ترموفیلها
فصل نهم: نگهداري موادغذایی بااستفاده از فرایند خشک کردن
روشهاي معمول ذیل جهت تغییر فعالیت آبی محیط هنگام تهیهIMF کاربرد دارند.
فصل دهم: مواد غذایی تخمیري و فراوردههاي وابسته به تخمیر
فراوردههاي تخمیري
آنزیمهاي میکروبی (منبع و مورد استفاده)
فصل یازدهم: شاخصهاي میکروبی کیفی و بهداشتی مواد غذایی
خصوصیات ارگانیسمهاي شاخص کیفیت
متابولیتهاي میکروبی
شاخصهاي ایمنی مواد غذایی
شناسایی و شمارش کلیفرمها
محدودیتهاي استفاده از کلیفرمها به عنوان شاخص ایمنی غذایی
طبقهبندي استرپتوکوکوسها براساس خواص فیزیولوژیک
انتشار انتروکوکسیها.
رابطه انتروتوکسیها با کیفیت بهداشتی مواد غذایی
انتشار بیفیدباکتريها
محیطهاي کشت بیفیدوباکتريها.
فصل دوازدهم: بیماريهاي ناشی از مصرف غذاهاي آلوده
)عفونتهاي غذایی . (Food Infections)
مسمومیتهاي غذایی .(Food Intoxication)

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

دانلود جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلود جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی

۱۵,۰۰۰ تومان

1 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 63651 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز