Kbook

فروشگاه فایل Kbook

0.0
جدیدتـــــرین فایل ها
هیچ فایلی وجود ندارد!
پیــــــشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه فعالی وجود ندارد!
وبلاگ
وبلاگ
زبان کره ای 한글말
15 تیر 1402
زبان کره ای بیش از 80 میلیون نفر گویشور در شبه جزیره کره و میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان دارد. با توجه به افزایش محبوبیت فرهنگ کره ای، تعداد افرادی که کره ای را به عنوان یک زبان جدید یاد می گیرند، رو به افزایش است.