مدیران برتر

فروشگاه فایل مدیران برتر

4.1
29 دسته بندی مشاهده همه
طرح توجیهی8 فایل
دانشگاهی8 فایل
کاربردی4 فایل
مدیریت بهداشت و درمان4 فایل
اسکریپت4 فایل
کسب و کار4 فایل
آزمون3 فایل
مدیریت3 فایل
ایجاد کسب و کار3 فایل
پاورپوینت3 فایل
علوم اقتصاد3 فایل
پرسش نامه2 فایل
گرافیک و هنر2 فایل
مالی، بورس و سرمایه گذاری2 فایل
نرم افزار2 فایل
آمار2 فایل
کنکور2 فایل
موبایل1 فایل
برنامه نویسی1 فایل
پیــــــشنهاد ویژه