دانلود جزوه مهندسی صنایع غذایی

۱۵,۰۰۰ تومان

- بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلود جزوه مهندسی صنایع غذایی با فرمت pdf ودر ۲۹۹ صفحه

دانلود جزوه مهندسی صنایع غذایی با فرمت pdf ودر ۲۹۹ صفحه

فهرستمطالب
آحاد وابعاد
نیرو
انرژي پتانسیل
انرژي جنبشی .
موازنه ماده وانرژي.
قانون گازهاي کامل (ایدهآل)
قانون بویل
قانون شارل
قانون آووگادرو..
محاسبات مربوط به مخلوط گازها
دماي واکنش
تعاریف و مفاهیم اولیه
خواصترمودینامیکی
فرایندها و سیکلها
قانون صفرم ترمودینامیک
ماده خالص.
معادلات حالتبراي فاز بخار
کیفیتو رطوبت
مجموعه نکات
کار و گرما
محاسبه کار در سیستمهاي مختلف
گرما
مجموعه نکات
قانون اول ترمودینامیک
انرژي داخلی
گرماي ویژه حجم ثابت و گرماي ویژه فشار ثابت.
انرژي داخلی و آنتالپی و گرماهاي ویژه گازهاي ایدهآل.
قانون اول ترمودینامیکبه صورت معادله آهنگ
فرایند حالت پایدار – جریان پایدار (STADY STATE STEADY FLOWPROCESS)
فرایند حالت یکنواخت – جریان یکنواخت
مجموعه نکات

قانون دوم ترمودینامیک
بازده موتور گرمایی و یخچال
بیان قانون دوم ترمودینامیک.
عوامل ایجاد بازگشتپذیري.
سیکل کارنو
مقیاسترمودینامیکی دما
نامساوي کلاریوس.
روابط خواصترمودینامیک
اصل افزایشآنتروپی.
تغییراتآنتروپی درجامدات و مایعات
فرایند پلیتروپیکبرگشتپذیر براي گاز کامل
تحلیل قانون دوم ترمودینامیکدر مورد حجم کنترل
فرایند برگشتپذیر حالتپایدار جریان پایدار
راندمان ایزنتروپیک
برگشتناپذیري و قابلیتکاردهی
مجموعه نکات
سیکل هاي ترمودینامیک.
سیکلهاي توان و تبرید
سیکل رانکین
تأثیر عوامل مختلفبر راندمان سیکل رانکین
چرخه رانکین با گرمایشمجدد.
چرخه را نکین با بازیاب.
چرخههاي توان استاندارد هوا
چرخه برایتون
سیکل توربین گاز همراه با بازیاب.
سیکل استاندارد هوا براي دانشجت.
سیکل اتو
سیکل دیزل
سیکل تبرید استاندارد هوایی
مجموعه نکات.
مخلوطهاي گازي
مدل دالتون
مدل آماگات.
خواصترمودینامیکی مخلوطها.
مدل ساده شده مخلوط گاز و بخار
رطوب نسبی f = (Relativehumidity)
رطوبت مخصوص(نسبت رطوبت .W = (Humidity Ratio
فرایند اشباع آدیاباتیک
دماي حباب خشک(Dry bulb temperature) و دماي حبابتر (Wet bulb temperature)
مجموعه نکات
روابط ترمودینامیکی
معادله کلاپیرون
روابط ریاضی براي فاز همگن
روابط ماکسول
انبساطپذیري حجمی و تراکمپذیري آدیاباتیکو همرما
مجموعه نکات
مجموعه تست
حل تستهاي.
مجموعه تست
حل: تست
مجموعه تست
حل
مجموعه تست
حل تست
مجموعه تست
حل تست
مجموعه تست
مجموعه تست
حل
مجمو عه تست
حل تست
مجموعه تست
حل تست
خواصسیال:
محیطپیوسته:
مسیر پویش آزاد:
تعریف سیال
سیالات غیرنیوتنی
سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان :
سیالات غیر نیوتنی تابع زمان
سیالات ویسکوالاستیک.
معرفی سیالات ویسکوالاستیک
برخی رفتارهاي سیال ویسکوالاستیک
تغییر شکل سطح آزاد یکسیال در حال چرخش
تغییر جهتجریانهاي ثانویه یکجریان در حال چرخش.
آماسیدگی جت.
جریان یکسیال ویسکوالاستیکدر یککانال باز شیبدار
جریانهاي ثانویه در مجراهاي غیرمدور
بازگشت فنري
سیفون بدون لوله
لزجت
لزجتسینماتیکی
روابط میان چگالی، درجه حرارت و غلظت.
ضریبکشسانی حجمی
فشار بخار(تبخیر و جوشش)
چگالینسبی .
کششسطحی موئینگی
خاصیت موئینگی
ایستایی سیالات
معادلات اساسی ایستایی سیالات
تغییرات فشار در یکسیال ساکن:
تغییرات فشار در یکمایع با لایه هاي مختلف
دستگاه هاي اندازه گیري فشار
مفاهیم جریان و سینماتیک
روشهاي تحلیل
توصیف حرکتسیال
معادله خط جریان:
توصیف فرایندهاي سیال و ساده سازي آنها: .
جریان یکنواخت
مفاهیم سیستم و حجم کنترل و کاربردهاي آن
معادله عمومی انتقال رینولدز
قانون پیوستگی
معادله اندازه حرکت:
کاربردهاي معادله اندازه حرکت:
* تیغه هاي متحرك: (بسیار مهم)..
اتلافات ناشی از انبساط ناگهانی لوله:
پرشهیدرولیکی
جریان لزج: لوله ها و کانالها
جریان هاي آرام و درهم
جریانهاي درونی و بیرونی
لوله با سطح مقطع مدور، معادله HAGEN-POISUILLE
افتهد در لوله ها:
افتهد در جریان آرام:
افتهاي فرعی:
افتهد ناشی از انبساط تدریجی:
افتهد ناشی از انقباضناگهانی
خوردگی فلزات
تمایل به خوردگی و مقیاسپتانسیل
انواع پیل
قرار دادهاي الکتروشیمیایی
معادله نرنست.
مفهوم پتانسیل اضافی
پلاریزاسیون.
شدت جریان مبادله (تبادلی)
انواع خوردگی..
حفاظتآندي
یادآوري نکات ضروري
مقدمه
1-1رسانایی CONDUCTION)
حالت جامد
حالت سیال
-2-1 جابهجایی CONVECTION)
( -3-1 تابش RADIATION)
-4-1 مقایسه انتقال گرما و ترمودینامیک.
خلاصه نکات.
خود آزمایی
پاسخ تست.
انتقال حرارت هدایتی
-1-2 معادله نرخ رسانایی
-2-2 معادله پخشگرما
-3-2 شرایط مرزي و اولیه
-4-2 سطوح گسترشیافته (پره ها)
-5-2 شکل کلی معادله انرژي براي یکسطح گسترشیافته یکبعدي
مجموعه نکات
مجموعه تست
پاسخ
رسانایی گرمایی دائم و یک بعدي
-1-3 رسانایی گرماي دایم و یکبعدي بدون تولید انرژي گرمایی
-2-3 مقاومتگرمایی
-3-3 دیوار مرکب
-4-3 مقاومتسطح تماس
-5-3 شعاع بحرانی
-6-3 رسانایی با تولید انرژي داخلی
-7-3 روش دیگر براي تحلیل رسانایی.

مجموعه نکات
مجموعه تست
پاسخ تستها

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود جزوه مهندسی صنایع غذایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
اجرای بازی های پلی استیشن توسط فلش مموری
دانلود جزوه مهندسی صنایع غذایی
دانلود جزوه مهندسی صنایع غذایی

۱۵,۰۰۰ تومان

- بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 63645 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز