برچسب ها: مصنوعی

جایگزین مناسب برای تکنولوژی تبلیغات، هوش مصنوعی در بازاریابی است!

تا به حال امکان این وجود نداشته است که برندها هوش مصنوعی را جایگزین تکنولوژی تبلیغاتی کنونی خود کنند. اما بیشتر آن‌ها از راه‌حل‌های هوش مصنوعی در بازاریابی برای انجام وظایف منحصر به فردی مانند پیشنهادات، تبلیغات هدفمند، اعمالی که مبتنی بر درخواست ...

فاپول
بازیابی رمز