بالا بردن و تقویت اعتماد به نفس و جذابیت درونی در بزرگسالان