توربین بادی

1 فایل
شبیه سازی توربین بادی DFIG در متلب

شبیه سازی توربین بادی DFIG در متلب

فروشنده : پروژه دانشگاهی
90,000 تومان