دانلودجزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)

۲۰,۰۰۰ تومان

2 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی) با فرمت pdf ودر 370 صفحه

جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی) با فرمت pdf ودر 370 صفحه

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات  23

اهمیت سبزیها از نظر فیزیولوژي تغذیه:  23

طبقه بندي و شناسائی سبزیها  24

-1 مواد نیرو بخش سبزيها  25

الف- هیدارتهاي کربن: 25

ب- چربیها: 25

ج- پروتئینها: 25

د- مقدار کالري سبزیها 27

-2 مواد سازنده و موثر 28

الف- مواد معدنی:  28

ب- ویتامینها: 28

ج- سایر مواد موثر: 29

مواد بی انرژي  30

ارزش اقتصادي سبزیها: 30

فصل دوم: سبزيکاري 32

شرایط سبزيکاري:  32

-1 شرایط طبیعی:  32

زمینهاي شنی یا زمینهاي سبک: 35

زمینهاي رسی یا خاکهاي سنگین:  35

-1 شرایط اقتصادي:  35

تولید سبزي در نقاط نزدیک به بازار مصرف:  36

تولید سبزي در نقاط دور از مرکز مصرف:  36

تولید سبزي براي تهیه کنسرو:  36

تولید سبزي پیش رس: 37

فصل سوم: ابزار و وسایل کار سبزيکاري 38

وسائل دستی و موتوري:  38

ساختمانها:  39

فصل چهارم: بذر و نشاء  40

اهمیت بذر اصلاح شده: 40

مشخصات بذر مرغوب: 40

روشهاي ازدیاد سبزي:  42

بذرگیري سبزیها: 43

فصل پنجم: پیشرسکردن سبزي  46

وسائل لازم براي پیش رس کردن سبزیها:  46

پوششهاي سطحی  47

تونلهاي پلاستیکی  48

چه سبزیهایی را میتوان پیش رس کرد؟  48

عملیات کاشت و مراقبتهاي لازم:  49

-4 برداشت پوشش:  49

فصل ششم: کاشت 50

اصول تناوب و آیش بندي  50

آماده کردن زمین 51

آبیاري 53

روش کرتی  53

روش جوي و پشته: 53

کاشت بذر و نشاء  54

-1 زمان کاشت  54

-2 عمق کاشت بذر:  55

-3 روشهاي بذر کاري:  55

-4 مقدار بذر یا تراکم بوته در واحد سطح: 56

کاشت نشاء در زمین اصلی: 57

فصل هفتم: عملیات داشت 60

آبیاري:  60

سله شکنی  62

-3 وجین یا مبارزه با علفهاي هرز  63

-4 تنک کردن و خاك دادن پاي بوته:  64

هرس، تراش و گلگیري، قیم زدن  65

کود سرك: 66

مبارزه با آفات و امراض:  66

فصل هشتم: برداشت 68

زمان برداشت:  68

درجه بندي و بسته بندي سبزیها:  69

نگهداري سبزیها: 69

فصل نهم:سبزي کاري خصوصی 71

71 solanaceae سبزي هاي میوه اي از خانواده

71  lycopersicon esculentum mill گوجه فرنگی

از نظر گیاهشناسی  72

تغذیه 74

زمان برداشت 78 فصل پنجم: پیشرسکردن سبزي  46

وسائل لازم براي پیش رس کردن سبزیها:  46

پوششهاي سطحی  47

تونلهاي پلاستیکی  48

چه سبزیهایی را میتوان پیش رس کرد؟  48

عملیات کاشت و مراقبتهاي لازم:  49

-4 برداشت پوشش:  49

فصل ششم: کاشت 50

اصول تناوب و آیش بندي  50

آماده کردن زمین 51

آبیاري 53

روش کرتی  53

روش جوي و پشته: 53

کاشت بذر و نشاء  54

-1 زمان کاشت  54

-2 عمق کاشت بذر:  55

-3 روشهاي بذر کاري:  55

-4 مقدار بذر یا تراکم بوته در واحد سطح: 56

کاشت نشاء در زمین اصلی: 57

فصل هفتم: عملیات داشت 60

آبیاري:  60

سله شکنی  62

-3 وجین یا مبارزه با علفهاي هرز  63

-4 تنک کردن و خاك دادن پاي بوته:  64

هرس، تراش و گلگیري، قیم زدن  65

کود سرك: 66

مبارزه با آفات و امراض:  66

فصل هشتم: برداشت 68

زمان برداشت:  68

درجه بندي و بسته بندي سبزیها:  69

نگهداري سبزیها: 69

فصل نهم:سبزي کاري خصوصی 71

71 solanaceae سبزي هاي میوه اي از خانواده

71  lycopersicon esculentum mill گوجه فرنگی

از نظر گیاهشناسی  72

تغذیه 74

زمان برداشت 78

مشخصات گیاه شناسی گوجه فرنگی 79

ساقه 80

برگها  80

گلها 81

میوه  81

ترکیبات شیمیائی گوجه فرنگی  82

اهمیت اقتصادي گوجه فرنگی  82

شرایط طبیعی کشت گوجه فرنگی  83

تهیه نشاء گوجه فرنگی 87

تهیه زمین اصلی و کاشت نشاء  88

چگونگی کاشت نشاء 89

داشت گوجه فرنگی  89

مبارزه با آفات و امراض گوجه فرنگی 90

علائم بیماري  91

برداشت گوجه فرنگی  92

مواد شیمیایی براي رساندن میوه گوجه فرنگی  93

بسته بندي گوجه فرنگی  93

94 capsicum annum فلفل دلمهاي

96CAPSICUM ANNUUM فلفل دلمهاي

مشخصات گیاه شناسی فلفل سبز  96

میوه  97

ریشه  97

ارزش غذایی و اقتصادي فلفل سبز  97

شرایط طبیعی کاشت فلفل دلمهاي 99

خاك  99

تغذیه فلفل دلمهاي  99

پرورش نشاء و کاشت فلفل 101

عملیات داشت:  102

برداشت: 102

انبار کردن فلفل 102

103  solanum melongena L بادنجان

تاریخچه 103

مشخصات گیاه شناسی بادنجان: 103

ارزش غذایی بادنجان: 105

آب و هوا  105

خاك  105

کود  106

عملیات کاشت بادنجان  106

تهیه زمین اصلی:  106

کاشت در محل اصلی:  106

هرس بوته بادنجان 107

مبارزه با آفات و امراض:  107

برداشت بادنجان: 107

خانواده کدوئیان 109

110 cucurbitaceae فصل دهم :سبزیهاي میوهاي از خانواده

خربزه  110

مشخصات گیاهشناسی 110

آب و هوا 110

خاك 111

کود 111

روش کاشت خربزه  111

روشهاي پرورش خربزه و مراقبتهاي لازم: 113

الف- بیماریها:  116

تراش بوته  119

هنداونه  120

تاریخچه  120

مشخصات گیاه شناسی:  121

آب و هوا 121

خاك 121

کود 121

انتخاب ارقام 122

روشهاي کاشت هندوانه:  122

مراقبتهاي لازم:  125

الف- بیماریها 126

علائم بیماري 126

علت بیماري 126

پیشگیري:  127

برداشت هندوانه 127

خیار 128

تاریخچه پیدایش 128

مشخصات بتانیکی خیار 129

ریشه  129

میوه خیار 129

محل تمرکز کوکوربیتاسین  130

شرایط کاشت خیار  130

انتخاب ارقام 132 تهیه زمین اصلی:  106

کاشت در محل اصلی:  106

هرس بوته بادنجان 107

مبارزه با آفات و امراض:  107

برداشت بادنجان: 107

خانواده کدوئیان 109

110 cucurbitaceae فصل دهم :سبزیهاي میوهاي از خانواده

خربزه  110

مشخصات گیاهشناسی 110

آب و هوا 110

خاك 111

کود 111

روش کاشت خربزه  111

روشهاي پرورش خربزه و مراقبتهاي لازم: 113

الف- بیماریها:  116

تراش بوته  119

هنداونه  120

تاریخچه  120

مشخصات گیاه شناسی:  121

آب و هوا 121

خاك 121

کود 121

انتخاب ارقام 122

روشهاي کاشت هندوانه:  122

مراقبتهاي لازم:  125

الف- بیماریها 126

علائم بیماري 126

علت بیماري 126

پیشگیري:  127

برداشت هندوانه 127

خیار 128

تاریخچه پیدایش 128

مشخصات بتانیکی خیار 129

ریشه  129

میوه خیار 129

محل تمرکز کوکوربیتاسین  130

شرایط کاشت خیار  130

انتخاب ارقام 132

زمان کاشت: 151

فواصل کاشت  152

مقدار بذر در هکتار و عمق کاشت 153

عملیات داشت و مبارزه با علف هرزه 153

برداشت 154

155  ( phaseolus vnlgaris) لوبیا سبز

پیدایش و موطن اصلی لوبیا سبز 155

تفاوت آب و هوایی:  157

انتخاب ارقام 157

لوبیاي زرد سالادي  157

عمق کاشت  158

مشخصات بوتانیکی لوبیا  158

اهمیت اقتصادي لوبیا 159

تغذیه و کود  160

انتخاب ارقام 161

عملیات داشت 162

برداشت 162

تناوب  163

کاشت 163

164Vicia Faba باقلا سبز

قدمت و پیدایش باقلا  164

گیاه شناسی 165

بیماري فاوسیم 166

مشخصات بتانیکی باقلا  166

آب و هوا 167

خاك و کود 167

کاشت و داشت باقلا  168

عملیات داشت 168

برداشت محصول باقلا  168

فصل دوازدهم: سبزي دانهاي از خانوادهgramineae 169

ذرت شیرین بلال  169

169 (ZEA MAYS) اهمیت و انتشار ذرت

پیدایش و موطن اصلی ذرت:  169

سیستماتیک 170

بیولوژي گل و پیدایش میوه  170

گرده افشانی مصنوعی:  171

تهیه بذر هیبرید ذرت 172

ارقام 172

10»

شرایط طبیعی کاشت ذرت 173

طول روز  173

خاك  174

کاشت ذرت:  174

فسفر  175

پتاس 175

میکرو المانها 175

کاشت  175

عملیات داشت ذرت 176

تنک کردن 176

حذف پاجوشها:  176

حذف سنبهها:  176

برداشت و نگهداري محصول: 177

درجه حرارت: 177

نگهداري ذرت: 177

آفات و امراض ذرت  177

ترکیبات شیمیایی دانه خشک ذرت 177

178 malvaceae سبزي میوهاي از خانواده

بامیه 178

تاریخچه پیدایش:  178

مشخصات گیاه شناسی 178

شرایط طبیعی لازم  179

آب و هوا  179

خاك  179

آب 179

تغذیه  179

کاشت  180

روش کاشت  180

نشاء کاري  180

عملیات داشت 180

برداشت  181

182  agaricaceae فصل سیزدهم: سبزي میوهاي از خانواده

قارچ خوراکی  182

تاریخچه 183

روشهاي معمول پرورش قارچ  185

مراحل کمپوست سازي 186

مسیلیوم شناور  188

188  spawn تهیه مایه قارچ

مواد لازم:  188

پرورش قارچ خوراکی 189

مشخصات گیاه شناسی قارچ 190

تغذیه قارچ خوراکی 190

منابع تغذیه 190

کیفیت کود حیوانی 191

تخمیر کود حیوانی بوسیله روشهاي قدیمی 191

تخمیر کود حیوانی با روشهاي جدید  192

مکانیزه کردن عمل زیر رو کردن 194

پاستوریزه کردن بوسیله بخار آب 195

سایر کمپوستها بعنوان محیط کشت 195

مکانهائی پرورش قارچ  197

روشهاي پرورش قارچ 198

سیستم استیلاژ  198

سیستم جعبهاي  199

199 SPAWN مایه قارچ

مایه کوبی و پوشاندن با خاك  200

پوشاندن با خاك پوششی  200

برداشت و عملکرد  201

ارقام قارچ 201

سیبزمینی 202

مقدمه 202

تاریخچه پیدایش و انتشار سیب زمینی 203

مشخصات گیاه شناسی 203

ساقه 204

برگ 205

گل  205

میوه 205

غده 205

مواد درونی سیب زمینی  206

شکستن دوره خواب 206

جلوگیري از جوانه بدن 206

شکستن دوره خواب 207

جلوگیري از جوانه زدن 207

جوانه زدن  208

رشد و نمو سیب زمینی 209

آب و هوا 210

زمین 212

آب 212

تناوب 213

انتخاب ارقام سیب زمینی  213

رقم فشندي 215

رقم استانبولی  216

رقم آلفا  216

رقم اسپارتان 216

رقم دراگا 216

رقم کزیما  216

رقم کلیماکس 217

آماده کردن زمین  217

تغذیه و کود  217

پتاس 219

ازت 219

آماده کردن غدههاي بذري جهت کاشت 220

اندازه غدههاي بذري 221

کاشت  222

عملیات داشت سیب زمینی 225

خاك دادن 225

آبیاري 225

بیماریهاي آفات سیب زمینی  226

علائم بیماري  227

مبارزه  227

علائم بیماري  227

مبارزه  228

مبارزه  228

ویروس چیست؟ 229

شتهها  230

آبدزدك 230

کنههاي سیب زمینی  231

نماتدها  231

بیماریهاي فیزیولوژیکی سیب زمینی 231

برداشت و نگهداري سیب زمینی  232

هویج  235

تاریخچه 235

مشخصات گیاه شناسی 235

ارزش غذایی هویج : 236

آب و هوا: 236

کود 236

تناوب  237

کاشت 237

زمان کاشت  237

عمق کاشت بذر 238

مقدار بذر  238

فواصل کاشت  238

مراقبت هاي لازم  238

برداشت و نگهداري  238

239 (Raphanus sativus) تربچه

تاریخچه و مشخصات گیاه شناسی 239

اهمیت تربچه از نظر فیزیولوژیکی تغذیه  240

شرایط و روشهاي کاشت تربچه  240

نیاز آبی تربچه 242

رطوبت هوا  242

کاشت تربچه  242

عمق کاشت  242

کود 243

پوك شدن تربچه  244

راههاي پیش گیري از پوك شدن غدههاي تربچه  244

برداشت 244

جنس 245

245  allium cepa پیاز

تاریخچه  245

مشخصات گیاه شناسی پیاز: 246

در رشد پیاز:  247 photoperiod اثر حرارت و طول مدت روشنائی

ارزش غذایی پیاز 248

اهمیت اقتصادي پیاز  249

شرایط آب و هوائی: 249

تناوب  250

تهیه زمین و تغذیه پیاز: 250

ارقام پیاز خوراکی 251

ازدیاد پیاز: 252

مقدار بذر در هکتار  252

کاشت غدهها  253

عملیات داشت 254

سیر  254

تاریخچه  254 کود 236

تناوب  237

کاشت 237

زمان کاشت  237

عمق کاشت بذر 238

مقدار بذر  238

فواصل کاشت  238

مراقبت هاي لازم  238

برداشت و نگهداري  238

239 (Raphanus sativus) تربچه

تاریخچه و مشخصات گیاه شناسی 239

اهمیت تربچه از نظر فیزیولوژیکی تغذیه  240

شرایط و روشهاي کاشت تربچه  240

نیاز آبی تربچه 242

رطوبت هوا  242

کاشت تربچه  242

عمق کاشت  242

کود 243

پوك شدن تربچه  244

راههاي پیش گیري از پوك شدن غدههاي تربچه  244

برداشت 244

جنس 245

245  allium cepa پیاز

تاریخچه  245

مشخصات گیاه شناسی پیاز: 246

در رشد پیاز:  247 photoperiod اثر حرارت و طول مدت روشنائی

ارزش غذایی پیاز 248

اهمیت اقتصادي پیاز  249

شرایط آب و هوائی: 249

تناوب  250

تهیه زمین و تغذیه پیاز: 250

ارقام پیاز خوراکی 251

ازدیاد پیاز: 252

مقدار بذر در هکتار  252

کاشت غدهها  253

عملیات داشت 254

سیر  254

تاریخچه  254

مشخصات گیاهی سیر  254

ترکیب شیمیائی سیر  255

کاشت سیر 255

زمین  255

کود  256

کاشت  256

تهیه زمین  256

برداشت محصول  256

257 spinacia oleracea L اسفناج

تاریخچه 257

مشخصات گیاه شناسی اسفناج  257

ارزش غذایی اسفناج  259

شرایط محیطی 260

خاك  260

تناوب 260

کود  261

کاشت  261

روش بذر پاشی 262

کاشت ردیفی 262

عمق کاشت بذر  262

تراکم بوته با مقدار بذر در هکتار 262

مبارزه با علفهاي هرزه و سایر مراقبتها 263

آبیاري 263

کود سرك 264

برداشت  264

امراض و آفات اسفناج 265

مگس چغندر  265

کاهو  265

تاریخچه پیدایشو مشخصات گیاه شناسی کاهو  265

ارزش غذایی و بهداشتی کاهو 267

شرایط محیطی 267

درجه حرارت  267

آب 268

پژمردگی برگها  269

سوختگی 269

سوختگی خارجی  269

زمین  270

تغذیه  270

پرورش نشاء  271

برداشت 271

272  apium graveolens کرفس

تاریخچه پیدایش و مشخصات گیاه شناسی 272

شرایط آب و هوائی  273

خاك 273

کود 273

کاشت بذر و پرورش نشاء  274

عمق کاشت بذر 274

کاشت نشاء در محل اصلی 274

عملیات داشت 275

سفید کردن  275

به گل رفتن کرفس 275

برداشت 276

بسته بندي  276

276pertoselinum crispum (Mill) جعفري

آب و هوا 277

کود 277

کاشت و مراقبت  277

زمان کاشت بهار  277

برداشت جعفري:  278

278 Lepidium sativum L شاهی

تاریخچه پیدایش 278

مشخصات گیاهشناسی 278

کاشت و پرورش شاهی 278

زود رس کردن شاهی  279

279  anethum grcoyeolens شوید

تاریخچه پیدایش و مشخصات گیاه شناسی 279

گیاه شناسی 279

کشت شبت 280

280  coriandrum sativum L گشنیز

تاریخچه پیدایش 280

مشخصات گیاه شناسی 280

پرورش گشنیز  281

کلمها  281

282  (Brassica oleracea l  var  capi tataf) کلم پیچ

ارزش غذایی 282

شرایط محیطی 282

خاك  283

تناوب 283

کود  283

آبیاري 284

پرورش نشاء  285

مراقبتها 286

پرورش کلم پیچ پائیزه و دیررس  287

کاشت نشاء  287

داشت  289

برداشت  289

باغداري و انبار کردن کلم پیچ  290

آفات و امراض  291

کلم گل  291

شرایط محیطی 291

تناوب 292

تغذیه و کود  293

کمبود مواد قلیل (میکروالمانها)  294

کمبود مولییدن 294

پرورش نشاء  294

زمان کاشت بذر در خزانه  295

نشاء کاري و داشت  295

فواصل کاشت:  296

برداشت  297

درجه بندي و بسته بندي کلم گل  297

مبارزه با آفات و امراض 297

297 brassica oleracea var gemml fera کلم تکمه یا کلم بروکسل

مشخصات گیاه شناسی 298

اول دوره رشد از موقع کاشت تا زمان برداشت  298

شرایط محیطی 298

تناوب 299

تغذیه کلم بروکسل  299

کاشت  299

کاشت در زمین اصلی 300

داشت  300

برداشت  300

انبار کردن  301

کلم قمري  301

چگونگی تشکیل غده کلم قمري  302 خاك  283

تناوب 283

کود  283

آبیاري 284

پرورش نشاء  285

مراقبتها 286

پرورش کلم پیچ پائیزه و دیررس  287

کاشت نشاء  287

داشت  289

برداشت  289

باغداري و انبار کردن کلم پیچ  290

آفات و امراض  291

کلم گل  291

شرایط محیطی 291

تناوب 292

تغذیه و کود  293

کمبود مواد قلیل (میکروالمانها)  294

کمبود مولییدن 294

پرورش نشاء  294

زمان کاشت بذر در خزانه  295

نشاء کاري و داشت  295

فواصل کاشت:  296

برداشت  297

درجه بندي و بسته بندي کلم گل  297

مبارزه با آفات و امراض 297

297 brassica oleracea var gemml fera کلم تکمه یا کلم بروکسل

مشخصات گیاه شناسی 298

اول دوره رشد از موقع کاشت تا زمان برداشت  298

شرایط محیطی 298

تناوب 299

تغذیه کلم بروکسل  299

کاشت  299

کاشت در زمین اصلی 300

داشت  300

برداشت  300

انبار کردن  301

کلم قمري  301

چگونگی تشکیل غده کلم قمري  302 خاك  283

تناوب 283

کود  283

آبیاري 284

پرورش نشاء  285

مراقبتها 286

پرورش کلم پیچ پائیزه و دیررس  287

کاشت نشاء  287

داشت  289

برداشت  289

باغداري و انبار کردن کلم پیچ  290

آفات و امراض  291

کلم گل  291

شرایط محیطی 291

تناوب 292

تغذیه و کود  293

کمبود مواد قلیل (میکروالمانها)  294

کمبود مولییدن 294

پرورش نشاء  294

زمان کاشت بذر در خزانه  295

نشاء کاري و داشت  295

فواصل کاشت:  296

برداشت  297

درجه بندي و بسته بندي کلم گل  297

مبارزه با آفات و امراض 297

297 brassica oleracea var gemml fera کلم تکمه یا کلم بروکسل

مشخصات گیاه شناسی 298

اول دوره رشد از موقع کاشت تا زمان برداشت  298

شرایط محیطی 298

تناوب 299

تغذیه کلم بروکسل  299

کاشت  299

کاشت در زمین اصلی 300

داشت  300

برداشت  300

انبار کردن  301

کلم قمري  301

چگونگی تشکیل غده کلم قمري  302

کاشت 302

برداشت 303

303 asprragus officinalis مارچوبه

ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي مارچوبه  303

آب و هوا و خاك 304

کود 304

تهیه نشاء مارچوبه  305

تهیه زمین اصلی و کاشت نشاء 306

مراقبتهاي زراعی 307

مبارزه شیمیائی با علفهاي هرزه  308

آبیاري 308

برداشت 308

تهیه مارچوبه سبز  309

ترخون  309

شرایط کاشت و تکثیر ترخون  310

خلاصه نکات  311

مبانی واصول سبزیکاري 311

تعریف سبزي 311

سبزیهاي برگی 311

سبزیهاي ریشهاي و غدهاي  312

سبزیهاي ساقهاي  312

گل  312

کلمها 312

مواد موثره سبزیها  313

مواد بی انرژي 313

تراش بوته و گلگیري (مخصوص خربزه) 316

گلگیري 316

تغذیه برگی 316

کیفیت 318

انواع کیفیت 319

خواص درونی 319

ارزش اقتصادي سبزیها  320

فاکتورهاي محیطی موثر بر سبزيکاري 321

فاکتورهاي محیطی 322

فتوپریود  322

در عملکرد سبزيکاري: 326 CO نقش 2

نقشباد در سبزيکاري 327

نقش زمین در سبزيکاري 327 کاشت 302

برداشت 303

303 asprragus officinalis مارچوبه

ارزش غذایی و اهمیت اقتصادي مارچوبه  303

آب و هوا و خاك 304

کود 304

تهیه نشاء مارچوبه  305

تهیه زمین اصلی و کاشت نشاء 306

مراقبتهاي زراعی 307

مبارزه شیمیائی با علفهاي هرزه  308

آبیاري 308

برداشت 308

تهیه مارچوبه سبز  309

ترخون  309

شرایط کاشت و تکثیر ترخون  310

خلاصه نکات  311

مبانی واصول سبزیکاري 311

تعریف سبزي 311

سبزیهاي برگی 311

سبزیهاي ریشهاي و غدهاي  312

سبزیهاي ساقهاي  312

گل  312

کلمها 312

مواد موثره سبزیها  313

مواد بی انرژي 313

تراش بوته و گلگیري (مخصوص خربزه) 316

گلگیري 316

تغذیه برگی 316

کیفیت 318

انواع کیفیت 319

خواص درونی 319

ارزش اقتصادي سبزیها  320

فاکتورهاي محیطی موثر بر سبزيکاري 321

فاکتورهاي محیطی 322

فتوپریود  322

در عملکرد سبزيکاري: 326 CO نقش 2

نقشباد در سبزيکاري 327

نقش زمین در سبزيکاري 327

نقشآب در سبزيکاري 328

نقش تعریق و تبخیر در سبزيکاري  328

اهمیت بذر در سبزيکاري: 328

پارتنوکارپی  329

خود گشنها  331

نشاءکاري  333

335  ROTATION تناوب و آیش

عملیات کاشت 337

روشهاي کاشت 339

روش کپهاي  339

تراکم  340

پیش رس کردن محصولات  341

داشت  343

وسائل اندازه گیري آبیاري : (تشخیصزمان آبیاري)  343

وجین 344

برداشت  345

نکاتی در مورد سبزي هاي میوهاي 346

سبزیهاي پیازي  348

349  AFistulosum پیازچه

اسفناج  351

خلاصه بخش سبزيکاري  352

نیاز گرمائی براي رشد و نمو و اعمالی مثل جوانه زدن: 352

تقسیم بندي براساس نیاز آبی: 352

طول عمر بذر سبزيها: 353

354  INTERCROPPING کشت توام و یا

مجموعه تست سبزي کاري  355

خیار  355

پاسخ  356

هندوانه 357

پاسخ  358

خربزه 359

پاسخ تستهاي خربزه  360

کدوها  361

پاسخ تست کدو  361

گوجه فرنگی 362

پاسخ تستهاي گوجه فرنگی  362

بادمجان و فلفل سبز دلمهاي  363

پاسخنامه 363 نقشآب در سبزيکاري 328

نقش تعریق و تبخیر در سبزيکاري  328

اهمیت بذر در سبزيکاري: 328

پارتنوکارپی  329

خود گشنها  331

نشاءکاري  333

335  ROTATION تناوب و آیش

عملیات کاشت 337

روشهاي کاشت 339

روش کپهاي  339

تراکم  340

پیش رس کردن محصولات  341

داشت  343

وسائل اندازه گیري آبیاري : (تشخیصزمان آبیاري)  343

وجین 344

برداشت  345

نکاتی در مورد سبزي هاي میوهاي 346

سبزیهاي پیازي  348

349  AFistulosum پیازچه

اسفناج  351

خلاصه بخش سبزيکاري  352

نیاز گرمائی براي رشد و نمو و اعمالی مثل جوانه زدن: 352

تقسیم بندي براساس نیاز آبی: 352

طول عمر بذر سبزيها: 353

354  INTERCROPPING کشت توام و یا

مجموعه تست سبزي کاري  355

خیار  355

پاسخ  356

هندوانه 357

پاسخ  358

خربزه 359

پاسخ تستهاي خربزه  360

کدوها  361

پاسخ تست کدو  361

گوجه فرنگی 362

پاسخ تستهاي گوجه فرنگی  362

بادمجان و فلفل سبز دلمهاي  363

پاسخنامه 363

سیب زمینی 364

جواب تستها  364

پیاز 365

جواب پاسخهاي پیاز 365

سیر  366

جواب تست سیر  366

هویج  366

جواب تست هویج 366

ترب و تربچه  367

جواب تستهاي ترب و تربچه  367

چغندر  367

جواب  367

نخود فرنگی  367

جواب تست نخود فرنگی 368

لوبیا سبز 368

جواب تست لوبیا سبز  368

تستهاي مربوط به باقلا و ذرت  369

مارچوبه  370

جواب تست مارچوبه 370

قارچ 370

جواب تستهاي قارچ  370

ترخون و نعناع  371

جواب تستهاي ترخون و نعناع 371

کلم ها  371

منابع  372

الف- منابع فارسی: 372 سیب زمینی 364

جواب تستها  364

پیاز 365

جواب پاسخهاي پیاز 365

سیر  366

جواب تست سیر  366

هویج  366

جواب تست هویج 366

ترب و تربچه  367

جواب تستهاي ترب و تربچه  367

چغندر  367

جواب  367

نخود فرنگی  367

جواب تست نخود فرنگی 368

لوبیا سبز 368

جواب تست لوبیا سبز  368

تستهاي مربوط به باقلا و ذرت  369

مارچوبه  370

جواب تست مارچوبه 370

قارچ 370

جواب تستهاي قارچ  370

ترخون و نعناع  371

جواب تستهاي ترخون و نعناع 371

کلم ها  371

منابع  372

الف- منابع فارسی: 372

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلودجزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلودجزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)
دانلودجزوه سبزی کاری (علوم باغبانی)

۲۰,۰۰۰ تومان

2 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 67500 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز