امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

برای تداوم گردش چرخ اقتصاد به نحو مطلوب، علاوه بر استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه کافی، بایستی اطلاعات مالی به نحو مطلوب، ثبت، طبقه بندی و گزارش شود تا از یک طرف، مسیری صحیح برای مدیریت نشان دهد و از طرفی امکان قضاوت و تصمیم ­گیری آگاهانه برای سرمایه ­گذاران و اعتبار دهندگان را فراهم نماید. در صورت فقدان اطلاعات مالی صحیح و کافی، توسط کارشناسان، بنگاه اقتصادی بازدهی مطلوب را از دست خواهد داد و حتی به مرز ورشکستگی خواهد رسید. همانطور که حتی غول­های اقتصادی زیادی در جهان در عین ناباوری، ورشکست شده­ اند

از آنجایکه هیچ منبعی در خصوص نحوه انجام امور اجرایی صندوق ­های سرمایه ­گذاری در دسترس نیست، برآن شدیم هر آنچه که یک کارشناس اجرایی صندوق جهت انجام وظایف محوله، نیازمند آن هست را در این کتاب مطرح کنیم تا با پرورش نیروی آماده به کار، متخصص و آگاه برای بازار سرمایه، روشی مدون و یکسان را جهت انجام فرآیند اجرایی صندوق­های سرمایه­ گذاری پایه ­ریزی نماییم

دیدگاه ها
اولین دیدگاه را شما بنویسید | ثبت دیدگاه