تست توبرکولوز (PPD )

تست توبرکولوز (PPD )

  • مشتقات پروتیئنی تصفیه شده از باسیل سل هست.
  • برای تشخیص اینکه فرد به سل مبتلا هست یا نه کاربرد داره.
  • به صورت داخل جلدی ID و با زاویه 15درجه در دست چپ استفاده میشه ، در قسمت ساعد چهار انگشت پایین تر ازچین آرنج
  • برای انجام 0.1 سی سی مایع برای تزریق استفاده میکنیم.
  • از سرنگ انسولین یا سرنگ توبرکولین استفاده میکنیم.
  • نکته ای ک مهمه اینه که بدون آسپیره تزریق میکنیم و بدون ماساژ نیدل را خارج میکنیم.
  • پس از تزریق دور محل را به فاصله یک سانتی متر دایره میکشیم و بالای آن تاریخ و ساعت تزریق رو مینویسیم. 48ساعت بعد از تزریق نتیجه تست می آید.

 ناحیه تزریق رو بررسی میکنیم : 

  • اگر سفتی و قرمزی کمتر از 4میلی متر بود تست منفی است .
  •  اگر سفتی و قرمزی بین 9-5 میلی متر بود تست مشکوک است . 
  • اگر سفتی و قرمزی بیشتر از 10میلی متر بود تست مثبت است. 

در افراد مبتلا به HIV اگر تست 5mm باشه تست مثبت و فرد مبتلا به سل هست.

 

دیدگاه ها
اولین دیدگاه را شما بنویسید | ثبت دیدگاه