برچسب ها: fapool.ir

فایل های PDF رو بفروش!

سه روش برای فروش PDF خود از آنجا که رایانه و تلفن های هوشمند  رایج شده اند ، تقاضا برای فایل PDF در موضوعات مختلف افزایش یافته است. مردم در سراسر جهان علاقه مند به بارگیری PDF در زمینه های فنی یا سرگرمی هستند. این باعث می شود که بازار آنلاین PDF ...

دلایل امنیت فایل PDF

تاریخچه پرونده PDF Adobe Systems فرمت این پرونده(pdf) را در سال 1993 به جهانیان معرفی کرد.یک فایل PDF یا یک پرونده با فرمت قابل حمل،به عنوان استاندارد برای اسناد بزرگ تبدیل شده است. این پرونده یک سند چیدمان ثابت ارائه می دهد ،که شامل فونت ها ، ...

فاپول
بازیابی رمز