برچسب ها: Adobe Systems

دلایل امنیت فایل PDF

تاریخچه پرونده PDF Adobe Systems فرمت این پرونده(pdf) را در سال 1993 به جهانیان معرفی کرد.یک فایل PDF یا یک پرونده با فرمت قابل حمل،به عنوان استاندارد برای اسناد بزرگ تبدیل شده است. این پرونده یک سند چیدمان ثابت ارائه می دهد ،که شامل فونت ها ، ...

فاپول
بازیابی رمز