کمپانی جیلی برای ارتقای سیستم ناوبری خودروهایش صدها ماهواره به فضا می‌فرستد