برچسب ها: کشف فسیل ۵۵۰ میلیون ساله ایکاریا واریوتیا؛ جد احتمالی تمام جانورانکشف فسیل ۵۵۰ میلیون ساله ایکاریا واریوتیا؛ جد احتمالی تمام جانوران

کشف فسیل ۵۵۰ میلیون ساله ایکاریا واریوتیا؛ جد احتمالی تمام جانوران

بر اساس تحقیقاتی که آکادمی ملی علوم منتشر کرده، به نظر می‌رسد قدیمی‌ترین نمونه از دوسوئیان روی زمین را پیدا شده است. این فسیل، ایکاریا واریوتیا نام داشته که قدمتی برابر با ۵۵۰ میلیون سال دارد و بر اساس گفته‌های محققین، می‌تواند به عنوان جد انسان ...

فاپول
بازیابی رمز