برچسب ها: پیشرفت

فاپول در مسیر رشد! گزارش اول

? فاپولی های عزیز سلام, با توجه به شروع حرفه ای استارتاپ فاپول بر خود لازم میدانیم اولین گزارش فعالیت و آمار پیشرفت را خدمت شما ارائه نماییم. در ذیل ابتدا به رتبه سایت در الکسا می پردازیم. سپس پیشرفت بهینه سازی سایت را بررسی خواهیم کرد و نهایتا به ...

فاپول
بازیابی رمز