برچسب ها: هدف

انواع هدف در تبلیغات

زمانی که صحبت از تبلیغات و کمپین تبلیغاتی می شود یکی از موضوعات مم که در خصوص آن صحبت می شود، هدف تبلیغات است. هدف در تبلیغات را می توان به طور کلی به ۳ قسمت اصلی تقسیم کرد که دراین مطلب در خصوص این ۳ نوع هدف صحبت می کنیم. هدف اول: تبلیغات برای ...

فاپول
بازیابی رمز