ساخت نوعی پوست مصنوعی که به ربات‌ها توانایی تشخیص لمس و بافت را می‌دهد!