برچسب ها: قواعد

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور کلی هر مقاله پژوهشی شامل اجزای اصلی زیر است: • عنوان • نام نویسنده یا نویسندگان ...

فاپول
بازیابی رمز