برچسب ها: سابلیمینال

سابلیمینال چیست ؟ آیا پیام های سابلیمینال جواب میدهند؟

سابلیمینال چیست؟ آیا پیام های سابلیمینال کار می کنند؟ بعضی از افراد این ادعا را دارند می توانند کنترل ذهن افراد را در اختیار بگیرند و این کار را بدون اینکه فرد متوجه شود انجام می دهند. در مقابل عده ای این گفته افراد بالا را امکان پذیر نمی ...

فاپول
بازیابی رمز