برچسب ها: زنجیره ای

نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای

نمونه گیری گلوله برفی یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند. بویژه هنگامی که این واحدها بسیار کمیاب  یا بخش کوچکی از یک جامعه خیلی بزرگ را تشکیل  می دهند.  در این روش آمارگیر پس از شناسایی یا ...

فاپول
بازیابی رمز