برچسب ها: درمان دیابت در موش

درمان دیابت در موش به کمک سلول‌های بنیادی

یکی از روش های درمان دیابت تبدیل سلول های بنیادی به سلول های بتا است. حال محققان روش مؤثرتری برای تبدیل این سلول ها پیدا کرده و موفق شدند دیابت را در موش ها درمان کنند. محققان دانشگاه واشنگتن پیشتر دریافته بودند که تبدیل سلول های بنیادی به سلول ...

فاپول
بازیابی رمز