برچسب ها: باران

ابداع روشی بهینه برای تولید برق از باران

محققین چینی به روشی جدید برای تولید برق از قطرات باران دست یافته اند که می تواند رؤیای دیرین دانشمندان برای دستیابی به این منبع انرژی پاک را به واقعیت تبدیل کند. تاکنون تلاش های زیادی برای تولید برق از باران صورت گرفته، اما هنوز راهکاری بهینه ...

فاپول
بازیابی رمز