گزارش مشکل و خطا

روزانه صدها فایل و محصول جدید توسط کاربران فاپول منتشر می شود و بررسی دقیق همه آنها برای ما ممکن نیست. برای همین چنانچه این فایل یکی از شرایط زیر را دارد می توانید با تکمیل فرم ما را به انتشار فایل ها و محصولات بهتر کمک کنید.
- اگر مالک، ناشر یا نویسنده این فایل و محصول هستید و حقوق ناشران و قوانین کپی رایت رعایت نشده است.
- اگر این فایل محتوای نامناسب دارد و یا طبق قوانین کشور نیست.
اگر خرید کرده اید و فایل دارای اشکال هست، لطفا بعد از ورود به پنل کاربری تیکت ثبت کنید و از ثبت گزارش در این قسمت خودداری فرمایید!