کتاب تئوری شروع بازی شطرنج

1 فایل
کتاب تئوری شروع بازی شطرنج/ عباس لطفی

کتاب تئوری شروع بازی شطرنج/ عباس لطفی

فروشنده : "دکتر سین"
28,000 تومان