پرسشنامه فرهنگ سازمانی

1 فایل
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000)

پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000)

فروشنده : مرجع پرسشنامه های پژوهشی
14,500 تومان