پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی پارگامنت

1 فایل
پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی (پارگامنت، 2000) - فرم کوتاه

پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی (پارگامنت، 2000) - فرم کوتاه

فروشنده : مرجع پرسشنامه های پژوهشی
11,500 تومان