روانشناسی

1 فایل
کتاب تفکر سریع و آهسته/ دنیل کانمن

کتاب تفکر سریع و آهسته/ دنیل کانمن

فروشنده : "دکتر سین"
28,000 تومان