تئوری های مدیریت pdf

1 فایل
خلاصه کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

خلاصه کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

فروشنده : "دکتر سین"
20,000 تومان