دانلود تحقیق بررسی آنتن ها و شبکه های رادیوئی

۱۰,۰۰۰ تومان

5 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

دانلودتحقیق بررسی آنتن ها و شبکه های رادیوئی با فرمت ورد ودر 129 صفحه قابل ویرایش

تحقیق بررسی آنتن ها و شبکه های رادیوئی

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

پيشگفتار                                        1

فصل اول                                     3

طرح تحقيق                                           3

تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق                        4

اهميت انجام تحقيق                                   6

اهداف كلي تحقيق                                     6

هدف هاي ويژه  تحقيق                                     6

روش انجام تحقيق                                     7

فصل دوم                                  8

مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن                             8

2_1: تاريخچه                                         9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                 11

الف) آنتن هرتز                                          11

ب) آنتن ماركني                                      11

پ) آنتن شلاقي                                            12

ت ) آنتن لوزي ( روبيك)                                  12

ث) آنتن V معكوس                                    12

ج) آنتن ماکروويو                                    13

چ) آنتن آستيني                                          16

ح) آنتن حلزوني                                          16

ذ) آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA                     17

2-3 : پارامترهاي آنتن                                        18

نمودار پرتو افکني آنتن ها                               18

دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني                       18

نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي                             19

نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين                  22

نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده                              22

جهت دهندگي آنتن ها                                      23

پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان                             23

شعاع هاي فرعي آنتن ها                                   24

مقاومت پرتو افكني  آنتن                                      25

امپدانس ورودي آنتن                                      25

سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها                               26

طول موثر آنتن                                           27

پهناي نوار فركانس آنتن ها                               27

پلاريزاسيون آنتن ها                                      28

پلاريزاسيون خطي                                      29

پلاريزاسيون دایره ای                                          30

پلاريزاسيون بيضوي                                    30

ساختمان مكانيكي آنتن ها                                 31

اندازه آنتن                                         31

نصب آنتن ها                                         31

خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها                       32

رسانا  و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها                    33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوي                               34

فصل سوم                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                      35

2-1:سخت افزار شبکه                                       36

2-1-1: شبکه های ﭘخشي(broadcast network)                      37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                    37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                  37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)                     39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)                   39

2-1-7:شبکة بی سيم (wireless network)                         41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                           42

2-2: نرم افزار شبکه                                      42

2-2-1:لاية فيزيکی (Physical layer)                            46

2-2-2: زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)                46

2-2-3:لاية شبکه                                       47

2-2-4:لاية انتقال(Transport layer)                            47

2-2-5:لاية کاربرد (Application layer)                          47

2-3: شبکه های محلی بی سيم (802.11)                        48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                 49

2-3-2: لاية فيزيکی در 802.11                                    49

2-4: شبکه های بی سيم باند گسترده                             51

2-4-1: لاية فيزيکی در 802.16                                    52

فصل چهارم                                   55

آنتن هاي هوشمند                                     55

 بخش اول                                        56

آنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم                      56

تداخل هم کانال                                          57

اثرات محوشدگي                                           57

4_الف_1: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند                        60

4- الف – 2: مدلهاي کانال                                 62

4-الف-2-1:مدل لي Lee s Model                           62

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers                                    63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)                   64

4-الف-2-4: مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model)      65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model                                   65

3-الف-2-6: مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of)                 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model))                 67

4-الف-2-9: مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model)                  68

4_الف_3:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف                   68

انواع آنتن هاي هوشمند                                   70

4-الف-4:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده                    74

4-الف –5: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت                         75

4- الف – 6: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم                          76

4 الف 6- 1: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال                     77

4- الف-6-2: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي                        80

4-الف –6-3: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده                      81

مثال 1-4                                        85

4-الف-7: نكات نتيجه گيري شده                                 88

بخش دوم                                         89

آنتن هاي آرايه فازي                                     89

4-ب-1:تاريخچه                                        89

4-ب-2: انواع آرايه ها                                    89

4-ب-2-1: آرايه هاي خطي (Linear Array)                       90

4-ب-2-2:آرايه هاي مسطح (Planar Array)                       90

4-ب-3: ويژگي هاي آرايه فازي                                  92

4-ب-3-1: تکنولوژي شيفت دهنده فاز                             92

4-ب-3-2:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير                93

فصل پنجم                                    95

نتيجه و ﭘيشنهاد                                     96

منابع                                               97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                     صفحه

شكل2.1:آنتنVمعكوس                                                                                      12

شكل 2.2 : آنتن هاي بوقي مستطيلي. الف- بوق قطاعي صفحه H ؛ ب – بوق قطاعي صفحه

E ؛ ج- بوق هرمي.                                                                                             14

شكل 2.3 :  الف- آنتن دو مخروطي نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطي محدود                   15

شكل2.4: الف- پرتو تشعشعي يك آنتن دو مخروطي نامحدود ؛ ب- آنتن ديسك و مخروط      16

شكل 2.5 : آنتن حلزوني                                                                                      17

شكل 2.6: دستگاه مختصات كروي                              19

شكل2.7 : نمونه نمودار پرتو افكني سه بعدي                         20

شکل 2.8: نمودار پرتو افکني ميدان الکتريکي يک آنتن.                                 21

شکل2.9: ترتيب آنتن ها در تعيين نمودار پرتو افکني                                                   22

شكل 2.10: نمودار پرتو افكني يك آنتن عملي.                                                           24

شكل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات                                                         26

شكل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن        ب: مدار معادل             26

شكل2.13:آنتن خطي به طول                                                                               27

شكل2.14: وضعيت آنتن فركانس 30 كيلو هرتز                                                         32

شکل 1،3: لايه ها و پروتکل ها و واسطه ها                                                                44

شکل 3,2:انتقال اطلاعات در يک شبکه 5 لايه                                                            45

شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11                                                                           49

شکل3,4:پشته پروتکلی16,802                                 51

شکل3,5: محيط انتقال در 802.16.                                                                        52

شکل 3,6: فريم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing     54

شکل 4.1: مدل لي (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ايستگاه پايه ؛ AE عنصر آرايه)             63

شکل 4.2: يک مجموعه اي انتشار دهنده هاي يکسان که بطور يکنواخت و مجزا

از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده هاي موثر، BS: ايستگاه مرکزي)                          64

شکل4.3: مدل ميکروسل يک کانال بي سيم (BS: ايستگاه مرکزي , MU: واحد متحرک)      65

شکل 4.4: کانال بي سيم مدل باند عريض محيط ميکروسل:

(MU, BS منطقه بيضي هستند)                                                                         65

شکل 4.5: مدل کانال بي سيم روي يک پرتو دلخواه از انتشار دهنده هاي بنا نهاده شده است.

هر انتشار دهنده يک دسته اي ازانتشار دهنده هاي کوچکتر است.                                   66

شکل 4.6: مدل زاويه دريافت گاوسي ويژه يک پرتو يک واحد انتشار دهنده ها:

انتشار يک سيگنال واحد اصلي است.                                                                      66

شکل 4.7: مدلRay leighمربوط به محيط همزيستي انتشار دهنده هاي محلي

(local scatterer) و انتشاردهنده هاي اصلي.                                                         67

شکل 4.8:محيط کانال سمتي شهري بد با يک جفت از پرتوهاي اوليه و ثانويه                     68

شکل4.9: طرح ترکيبي اختلافها به صورت انتخابي بر مبناي بيشترين SNR خروجي

پايه ريزي شده است.                                                                                          69

شکل 4.10: روش ترکيب بر مبناي بيشترين درصدSNR                                               69

شکل 4.11: طرح ترکيب بر مبناي بهره مساوي: خروجي مطابق با جمع هم فازها

از سيگنال هاي شاخه آرايه مي باشد.                                                                       70

شكل4.12: تركيب آنتن هوشمند و بخشهاي كنترل سيگنال مربوطه.                                72

شكل 4.13: مثالي از يك ماتريس Blass: يك ساختار سه عنصره جهت

توليد سيم كناري عريض. ماتريس                                                                          75

شكل 14،4: تكنيك هاي شكل دهي بيم؛

(a): روش پايه باند (b).DOA/los: استراتژي مشخص طراحي.                                     77

شكل 4.15: بيم هاي مستقيم براي يك آنتن هوشمند                                                  80

شكل 4.16: تركيب آرايه سازگار: (a) مدل Applebaum  (b) مدل widrow                  81

شكل 4.17: يک پايه دو بيم ماتريس .Butler BMP#1): بيم شکل يافته با پورت ورودي#1) 82

شکل:4.18 هيبريد چهار گانه ابتدايی ناشی از کاربرد کاربرد يکTجادويی: يک آرايه دو المانه؛

Tجادويی؛ بيم در برابر پورت های بر انگيخته شده؛و مسير تاخير  بهبود يافته از بيم پورت 4.    83

شکل 4.19:هيبريد چهارگانه تزويج شده بر مبنای راستا(الف):هيبريد تزويج شده پهلويی؛

(ب)هيبريد تزويج شده عمودی؛S:شکاف تزويج شده در فضای حائل بين دو موجبر؛

و،ML:ظرفيت منطبق شده.                                                                                   84

شكل 4.20: تركيب چهار موقعيت در پرتو قابل سوئيچ براي استفاده در

ماتريس Butlar: (ps): شيفت دهنده فاز)                                                               85

شكل4.21 : نمايش نقش هيبريدچهارگانه در ماتريس Butler چهارالماني:

هيبريد يك اختلاف فاز   درجه را در ارسال عرضه مي كند.                                            86

شکل 4.22:پياده سازي آنتن هوشمند با سوئيچ قابل برنامه ريزی                                     87

شکل 4.23:آرايه خطی.                                                                                        90

شکل4.24: آرايه فازي از نوع مسطح.                                                                        91

شکل 4.25:آرايه مسطح مستطيلی.                                                                         91

شکل 4.26:سوييچ هاي ميکروالکترومکانيکال                                                             93

شکل 4.27:شيفت دهنده ي فاز دي الکتريک ولتاژ متغير                                              93

 

نقد و بررسی ها

0.0 از 5
0
0
0
0
0
دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود تحقیق بررسی آنتن ها و شبکه های رادیوئی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
دانلود پاورپوینت کوبیاکس
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
کتاب قدرت من هستم
دانلود تحقیق بررسی آنتن ها و شبکه های رادیوئی
دانلود تحقیق بررسی آنتن ها و شبکه های رادیوئی

۱۰,۰۰۰ تومان

5 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

این محصول با شناسه انحصاری 70441 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 4032 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

پیشنهاد ویژه فاپول

فاپول
بازیابی رمز