ارائه خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره درمورد:

نحوه نگارش پایان نامه و رساله 

نحوه نگارش پرپوزال

همه موارد مربوط به نگارش پایان نامه 

ویرستاری پایان نامه، پژوهش، پروپوزال و …

شیوه استخراج پژوهش از پایان نامه و رساله و….

مشاوره در مورد شیوه اخذ بورس تحصیلی و …..

دیدگاه ها
اولین دیدگاه را شما بنویسید | ثبت دیدگاه