دریافت شماره شبا

جهت دریافت شناسه بانکی ایران (شبا) کافیست باتوجه به نام بانکی که در آن حساب دارید روی لینک یا لوگوی به نمایش درآمده کلیک کرده و در ادامه باتوجه به گزینه های موجود در سایت بانک، شماره حساب خود را وارد کرده و شماره شبا را محاسبه کنید.
نام بانک ها به ترتیب حروف الفبا درج شده است

برچسب ها:

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز