شاید هر کسی نتواند کار بزرگ و فوق العاده انجام دهد،ولی یقین داریم که ما در فاپول و در کنار هم می توانیم کارهای کوچک را فوق العاده انجام دهیم!

[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_hover_opacity_style3=”0.3″ social_icon_effect=”on” social_links=”%5B%7B%22social_icon_url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Ffapool.ir%2Ffarhadtl%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-location-arrow%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Finstagram.com%2Ffarhadtl%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-camera%22%7D%5D” divider_effect=”” title_text_typography=”” image=”id^13431|url^https://fapool.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۲-۰۰-۰۸-۱.jpg|caption^null|alt^null|title^photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۲-۰۰-۰۸|description^null” name=”فرهاد عبدی” pos_in_org=”بنیانگذار و مدیر فاپول” team_css=”.vc_custom_1538117874666{border-radius: 25px !important;}”]فارغ التحصیل رشته مدیریت بیمارستانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد همین رشته در علوم پزشکی یزد هستم. به فاپول ایمان دارم و برای پیشرفت فاپول و کسب درآمد بیشتر کاربران بی وقفه تلاش میکنم.[/ult_team]

فاپولی ها را بیشتر بشناسید

[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_hover_opacity_style3=”0.3″ social_icon_effect=”on” social_links=”%5B%7B%22social_icon_url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Ft.me%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-location-arrow%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Finstagram.com%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-camera%22%7D%5D” divider_effect=”” name=”صنم چوپانی” pos_in_org=”مدیر محتوا فاپول” team_css=”.vc_custom_1538117513711{border-radius: 30px !important;}” image=”id^15364|url^https://fapool.ir/wp-content/uploads/2017/11/sanam-1.jpg|caption^null|alt^null|title^sanam|description^null”][/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_hover_opacity_style3=”0.3″ social_icon_effect=”on” social_links=”%5B%7B%22social_icon_url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Ft.me%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-location-arrow%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Finstagram.com%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-camera%22%7D%5D” divider_effect=”” image=”id^13438|url^https://fapool.ir/wp-content/uploads/2017/05/leyla-hasanlo-1.jpg|caption^null|alt^null|title^leyla hasanlo|description^null” name=”لیلا حسنلو” pos_in_org=”کارشناس شبکه های اجتماعی” team_css=”.vc_custom_1500141852156{border-radius: 30px !important;}”][/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_hover_opacity_style3=”0.3″ social_icon_effect=”on” social_links=”%5B%7B%22social_icon_url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Ft.me%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-location-arrow%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Finstagram.com%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-camera%22%7D%5D” divider_effect=”” image=”id^15367|url^https://fapool.ir/wp-content/uploads/2017/11/sadaf-1.jpg|caption^null|alt^null|title^sadaf|description^null” name=”صدف چوپانی” pos_in_org=” دبیر وبلاگ” team_css=”.vc_custom_1511698174245{border-radius: 30px !important;}”][/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” team_img_hover_opacity_style3=”0.3″ social_icon_effect=”on” social_links=”%5B%7B%22social_icon_url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Ft.me%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-location-arrow%22%7D%2C%7B%22social_link_title%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%22%2C%22social_icon_url%22%3A%22http%3A%2F%2Finstagram.com%2F%23%22%2C%22selected_team_icon%22%3A%22Defaults-camera%22%7D%5D” divider_effect=”” image=”id^10551|url^https://fapool.ir/wp-content/uploads/2017/05/ehsan-farahani-1.jpg|caption^null|alt^null|title^ehsan farahani|description^null” name=”احسان فراهانی” pos_in_org=”برنامه نویس و توسعه دهنده” team_css=”.vc_custom_1499256515623{border-radius: 30px !important;}”][/ult_team]

برای پیوستن به تیم فاپول لطفا رزومه کاری را به رایانامه info@fapool.ir ارسال کنید.

فاپول
بازیابی رمز