چطور الکل صنعتی را برای ضد عفونی کردن سطوح و دست‌ها به الکل ۷۰% تبدیل کنیم؟