تولید آنتی بیوتیک به کمک هوش مصنوعی برای اولین بار