معرفی رانا برقی؛ سومین خودرو برقی ایرانی با موتور چینی رونمایی شد