برچسب ها: پروژسترون

هدف بنده از توضیح این سندرم شیوع نسبتا زیاد آن در خانمها و یکی از عوارض بالقوه پرعارضه آن یعنی افزایش هورمونهای مردانه می باشد. سندرم تخمدان پلی کیستیک چیست؟ ...

فاپول
بازیابی رمز