برچسب ها: دستگاه

جدیدترین دستگاه لاغری دارای تاییدیه FDA، پزشکان را به عکس العمل شدید وادار کرد. آن ها در پی این موضوع، برای شکایت علیه مسئولین FDA وارد عمل شدند! دستگاه کاهش ...

فاپول
بازیابی رمز