برچسب ها: توصیه

همانطور که میدانید فلسفه روزه داری بر این اساس است که افراد روزه دار حال نیازمندان را دریابند، بنابراین نباید به دنبال این بود که چه بخوریم تا گرسنه نشویم؛ ...

فاپول
بازیابی رمز