برچسب ها: تست

یک موضوع رایج در پزشکی شناسایی زودهنگام بیماری است که درمان را موثرتر می‌سازد. اما موضوع مهم این است که تکنیک‌های آزمایش به اندازه کافی حساس باشند که نشانه‌های ...

فاپول
بازیابی رمز