برچسب ها: تزریقات

به تازگی یک فناوری جدید ابداع شده است که می تواند استفاده از سوزن را برای تزریقات پزشکی حذف می کند. پژوهشگران مرکز تحقیقات نانو پزشکی نیویورک با استفاده از ...

فاپول
بازیابی رمز