برچسب ها: بانک

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر می باشد: مراحل رفع سوءاثر به ترتیب ذیل می باشد: – تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری ...

فاپول
بازیابی رمز