برچسب ها: آموزش نوازندگی آسان

راهنمای نوازندگی کردن آسان و بدون آموزش

راهنمای نوازندگی کردن آسان و بدون آموزش ارگ و پیانو با نُتهای فارسی آشنایی اولیه با ارگ (کیبورد) و پیانو  را هنمائی برا ی اجرای آهنگ با نُتهای فارسی نُت چیست ! : نُتها در موسیقی علامتهائی هستند که به وسیله آنها صداهای موسیقی نوشته و اجرا می شوند. ...

فاپول
بازیابی رمز