ارزان اما پر محتوا

0 تماس با فروشنده
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه ی انتظار گردش به چپ در چین

مقاله ترجمه شده: ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه ی انتظار گردش به چپ در چین

ناشر ارزان اما پر محتوا
13,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: هماهنگی منحنی های افقی و قوس قائم در جاده های روستایی دولاینه: مطالعه ی شبیه ساز رانندگی

مقاله ترجمه شده: هماهنگی منحنی های افقی و قوس قائم در جاده های روستایی دولاینه: مطالعه ی شبیه ساز رانندگی

ناشر ارزان اما پر محتوا
12,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: تحلیل تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر سن فرسودگی روسازی های انعطاف پذیر بر مبنای داده های توزین حین حرکت (WIM)

مقاله ترجمه شده: تحلیل تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر سن فرسودگی روسازی های انعطاف پذیر بر مبنای داده های توزین حین حرکت (WIM)

ناشر ارزان اما پر محتوا
18,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
جزوه عربی کنکور + تست سراسری اخیر

جزوه عربی کنکور + تست سراسری اخیر

ناشر ارزان اما پر محتوا
5,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
جزوه کامل ژنتیک کنکور

جزوه کامل ژنتیک کنکور

ناشر ارزان اما پر محتوا
2,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
بازار کار انواع رشته های مدیریت

بازار کار انواع رشته های مدیریت

ناشر ارزان اما پر محتوا
2,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: رشـد حجـم ترافیـک کامیـونـی بـرای طـراحـی مکـانیستیـک-تجـربـی روســازی

مقاله ترجمه شده: رشـد حجـم ترافیـک کامیـونـی بـرای طـراحـی مکـانیستیـک-تجـربـی روســازی

ناشر ارزان اما پر محتوا
14,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: ورودی های ترافیکی برای راهنمای طراحی مکانیستیک تجربی روسازی با استفاده از سیستم های "توزین در حال حرکت" در آلبرتا

مقاله ترجمه شده: ورودی های ترافیکی برای راهنمای طراحی مکانیستیک تجربی روسازی با استفاده از سیستم های "توزین در حال حرکت" در آلبرتا

ناشر ارزان اما پر محتوا
17,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی

مقاله ترجمه شده: چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی

ناشر ارزان اما پر محتوا
14,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: اثر تغییرات در صحنه ی ترافیکی حین سبقت

مقاله ترجمه شده: اثر تغییرات در صحنه ی ترافیکی حین سبقت

ناشر ارزان اما پر محتوا
15,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: طرح قطع و خوابانیدن بار مبتنی بر فازور همگام گسترده برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی

مقاله ترجمه شده: طرح قطع و خوابانیدن بار مبتنی بر فازور همگام گسترده برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی

ناشر ارزان اما پر محتوا
14,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های شبکه و به اشتراک گذاری منابع

مقاله ترجمه شده: تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های شبکه و به اشتراک گذاری منابع

ناشر ارزان اما پر محتوا
24,000 تومان
فاپول
بازیابی رمز