فایل کده

تماس با فروشنده
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
حل معادله گرمای یک بعدی به روش ضمنی در متلب
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
درون یابی یک تابع به روش لاگرانژ با استفاده از متلب
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
کد متلب برای تجزیه ماتریس ضرایب به روش کروت crouts
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
پاورپوینت مرحله به مرحله ی اثبات معادله بلازیوس
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
کد متلب برای روش تفاضلات تقسیم شده نیوتن در متلب
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
درون یابی لاگرانژ با استفاده از متلب
فاپول
بازیابی رمز