نمایش 37–48 از 100 نتایج

Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی

مقاله ترجمه شده: چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی

ناشر ارزان اما پر محتوا
14,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: اثر تغییرات در صحنه ی ترافیکی حین سبقت

مقاله ترجمه شده: اثر تغییرات در صحنه ی ترافیکی حین سبقت

ناشر ارزان اما پر محتوا
15,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: طرح قطع و خوابانیدن بار مبتنی بر فازور همگام گسترده برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی

مقاله ترجمه شده: طرح قطع و خوابانیدن بار مبتنی بر فازور همگام گسترده برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی

ناشر ارزان اما پر محتوا
14,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های شبکه و به اشتراک گذاری منابع

مقاله ترجمه شده: تجدید نظر در شبکه سازی مراکز داده: معماری، پروتکل های شبکه و به اشتراک گذاری منابع

ناشر ارزان اما پر محتوا
24,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: محاسبات "کلان داده" و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

مقاله ترجمه شده: محاسبات "کلان داده" و ابرها: روندها و جهت گیری های آتی

ناشر ارزان اما پر محتوا
30,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: کنترل یکپارچه و سیستم حفاظتی برای ریز شبکه های فتوولتائیک

مقاله ترجمه شده: کنترل یکپارچه و سیستم حفاظتی برای ریز شبکه های فتوولتائیک

ناشر ارزان اما پر محتوا
12,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: پیشـرفت و مسـائل مـوجـود در طـرح هـای حفـاظت ریزشبکـه هـا

مقاله ترجمه شده: پیشـرفت و مسـائل مـوجـود در طـرح هـای حفـاظت ریزشبکـه هـا

ناشر ارزان اما پر محتوا
12,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: مروری بر استراتژی های هماهنگ سازی و طرح های حفاظتی برای ریزشبکه ها

مقاله ترجمه شده: مروری بر استراتژی های هماهنگ سازی و طرح های حفاظتی برای ریزشبکه ها

ناشر ارزان اما پر محتوا
13,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

مقاله ترجمه شده: داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری

ناشر ارزان اما پر محتوا
14,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مقاله ترجمه شده: هماهنگ سازی رله های اضافه جریان، جهتدار و تفاضلی برای حفاظت از سیستم ریزشبکه

مقاله ترجمه شده: هماهنگ سازی رله های اضافه جریان، جهتدار و تفاضلی برای حفاظت از سیستم ریزشبکه

ناشر ارزان اما پر محتوا
12,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
کتاب کریستالوگرافی

کتاب کریستالوگرافی

ناشر صنم
5,000 تومان
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
مبانی نظری معماری

مبانی نظری معماری

ناشر صنم
5,000 تومان
فاپول
بازیابی رمز