تعرفه خدمات

هزینه ثبت نام و فاپولی شدن کاملا رایگان است!

نسبت سهم فروش فایل

سهم فاپول

فاپول برای اولین بار در ایران، جهت فروش یا بازاریابی فایل هیچ کارمزدی دریافت نمی کند

سهم بازاریاب

اگر فایلی توسط واسطه یا بازاریاب به فروش برسد، 10 تا 20 درصد مبلغ فایل متعلق به بازاریاب خواهد بود

سهم فروشنده

به طور مستقیم از هر فروش موفق ۸۰ درصد مبلغ فایل متعلق به فروشنده فایل می باشد

بازاریاب فروش هایی که بدون هیچ واسطه ای (بازاریاب) انجام می شود، فاپول محسوب شده و حق بازاریابی به فاپول تعلق خواهد گرفت.

کارمزد ثابت برای هر درخواست برداشت وجه مبلغ ۱۰۰۰ تومان می باشد. ( این مبلغ شامل کارمزد حواله بانکی و سایر هزینه های فاپول خواهد شد.)

فاپول
بازیابی رمز