تعرفه خدمات

هزینه ثبت نام و فاپولی شدن کاملا رایگان است!

نسبت سهم فروش فایل

سهم فاپول

فاپول برای اولین بار در ایران، جهت فروش فایل هیچ کارمزدی دریافت نمی کند

سهم بازاریاب

اگر فایلی توسط واسطه یا بازاریاب به فروش برسد، 10 تا 20 درصد مبلغ فایل متعلق به بازاریاب خواهد بود

سهم فروشنده

به طور مستقیم از هر فروش موفق ۸۰ درصد مبلغ فایل متعلق به فروشنده فایل می باشد

بازاریاب فروش هایی که بدون هیچ واسطه ای (بازاریاب) انجام می شود، فاپول محسوب شده و حق بازاریابی به فاپول تعلق خواهد گرفت.

کارمزد ثابت برای هر درخواست برداشت وجه مبلغ 0 تومان و حداقل میزان برداشت برای هر نوبت 25 هزار تومان می باشد.

فاپول
بازیابی رمز