افزودن محصول جدید

افزودن محصول ارزشمند شما برای فروش در فاپول
احتراما برای مشاهده این فرم ابتدا باید شوید.

آیا به عنوان مشتری مایل به خرید این محصول هستید؟

ناشر محترم، قبل از ارسال محصول جهت فروش، لطفا کمی به عنوان محصول، توضیحات و تصویر آن توجه کنید. فرض کنید شما مشتری هستید و از محتویات و کیفیت فایل دانلودی هیچ اطلاعی ندارید. تنها راهی که می توانید از کیفیت فایل دانلود شده آگاهی پیدا کنید همان 3 فاکتور “عنوان، توضیحات و تصویر” محصول می باشد.

مشتری شما فقط این 3 فاکتور را مشاهده میکند و تصمیم به خرید میگیرد.

اگر شما مشتری این محصول باشید با توجه به اطلاعات حاضر، این محصول را خریداری میکنید؟ اگر پاسختان مثبت است ضمن تبریک “ثبت محصول” را کلیک کنید

فاپول
بازیابی رمز