• محمد جواد امیدزاده، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    دف و ساختمان آن

    همان طور كه گذشته بديهي است دف در اكثر كشورهاي جهان از ديرباز تحت نام ها وطرق نواختن مختلف معمول و متداول بوده است . در ابتدا مختصراً به بعضي از انواع دف   كه امروزه در نقاط مختلف مورد است […]

  • محمد جواد امیدزاده، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    ·        روتر يكی از دستگاه های شبكه ای مهم و حياتی است كه از آن در شبكه های LAN و WAN استفاده می گردد .
    ·        روتر يك نوع كامپيوتر خاص است كه دارای عناصر مشابه يك كامپيوتر استاندارد شخصی نظير پردازنده ، ح […]

فاپول
بازیابی رمز