• معلم یار's بروزسانی مشخصات انجام شد در حال حاضر

  • معلم یار، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    طرح ملی شهاب چیست؟
    اجرای طرح ملی شهاب در مدارس فرصت خوبی برای کشف استعداد و تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان است. برنامه‎ی ملی شهاب به طور ویژه بر اصل تفاوت‌های فردی بنا شده و قرار است به همه‎ی دانش‌آمو […]

فاپول
بازیابی رمز