• Tavafi.ir، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 2 قبل

    تایپ بیش از 140 آیتم اطلاعات، در فرم های ارزشیابی کارمندان سال 98، ضمن پیچیدگی هایی که دارد، کار بسیار طاقت فرسایی است. در این فرم ها به خصوص در بخش عوامل اختصاصی باید بر اساس جداول پیشنهادی -متون متناسب با پست […]

  • Tavafi.ir، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 3 سال قبل

    تایپ بیش از 140 آیتم اطلاعات، در فرم های ارزشیابی کارمندان سال 98، ضمن پیچیدگی هایی که دارد، کار بسیار طاقت فرسایی است. در این فرم ها به خصوص در بخش عوامل اختصاصی باید بر اساس جداول پیشنهادی -متون متناسب با پست […]

فاپول
بازیابی رمز